drukuj

Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie

Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie

Zespół Szkół w Bałtowie
27-423 Bałtów 81
www.zsbaltow.eu

Fot. Sylwester Misiura - Zespół Szkół w Bałtowie

Co dalej gimnazjalisto? Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie na rok szkolny 2012/2013

Czerwiec to dla absolwentów szkół gimnazjalnych miesiąc związany z wyborem dalszej drogi kształcenia. Młodzi ludzie poszukują szkół i kierunków, które w przyszłości dałyby im możliwości dalszego rozwoju i znalezienia pracy.

Tym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie.

W czteroletnich technikach w zawodach: technik rolnik , technik hodowca koni, technik leśnik, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej, można przygotować się do egzaminu maturalnego oraz po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskać honorowany na terenie całej Unii Europejskiej tytuł technika wybranej specjalności.

Otwiera to drogę do podjęcia pracy nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami.

Ukończenie każdego z wymienionych kierunków daje możliwość rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności lub zatrudnienie w instytucjach państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach.

Szkoła uczy między innymi w jaki sposób dla rozwoju zawodowego pozyskiwać i racjonalnie wykorzystywać środki z Unii Europejskiej.

Jej uczniowie już w trakcie nauki mają możliwość zmierzenia się z wieloma zawodowymi wyzwaniami podczas organizowanych od 2001 r. praktyk krajowych i zagranicznych. Zespół Szkół w Bałtowie posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Dysponuje również własnym wielohektarowym gospodarstwem oraz kilkoma hektarami lasu. Szkoła, wykorzystując środki unijne ,wyposaża swoich uczniów w dodatkowe nieprzewidziane w programach nauczania umiejętności i uprawnienia, które pozwalają im zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Mogą oni ukończyć np. kurs pilarza, kombajnisty, ochrony roślin, nauki jazdy konnej czy też przewodnika turystycznego.

Absolwenci Zespołu Szkół w Bałtowie postrzegani są jako bardzo dobrzy fachowcy.

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój turystyki, co zainspirowało szkołę w Bałtowie do otworzenia cztery lata temu potrzebnego na rynku pracy i cieszącego się sporym zainteresowaniem kierunku TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ.

Tutaj przygotowuje się młodzież do profesjonalnej organizacji atrakcyjnego wypoczynku dla coraz większej liczby coraz bardziej wymagających turystów polskich i zagranicznych.

Uczniowie przygotowujący się do zawodu mają możliwość odbywania 12- tygodniowych praktyk, nie tylko w bałtowskim Jura Parku, ale także w biurach turystycznych i hotelach gdzie poznają zasady funkcjonowania i organizacji pracy, jak również w kolejnych etapach np. samodzielnie tworzą projekty i oferty imprez turystycznych.

Dobre przygotowanie merytoryczne oraz biegła znajomość języków obcych są gwarancją zawodowego sukcesu absolwenta Technikum Obsługi Turystycznej. Ma on szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w: biurach podróży, hotelach, izbach turystki, punktach informacji turystycznej i innych organizacjach i instytucjach zajmujących się turystyką, a także prowadzenia własnych gospodarstw agroturystycznych.

Bałtów to doskonałe miejsce dla działania tego typu szkoły, ze względu na dynamiczny rozwój turystyczny miejscowości, a także bliskość Parku Jurajskiego z całą rozbudowaną infrastrukturą służącą turyście. 

Współpraca: Sylwester Misiura - Zespół Szkół w Bałtowie

Zdjęcia

  • Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie
  • Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie
  • Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie
  • Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie
  • Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie
  • Co dalej gimnazjalisto? Ciekawa oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Bałtowie
toudi
Autor:toudigg: GG9237749

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać