drukuj

Zarząd MPK odwołany! Spółką pokieruje kobieta

Zmiany w MPK

Fot. redakcja

Magdalena Kołeczek, była dyrektor ds. ekonomicznych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, jest nowym prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W czwartek rada nadzorcza MPK odwołała dotychczasowy zarząd spółki- prezesa Janusza Tomasika i jego zastępcę Jarosław Dębickiego.
- Mieliśmy pewną umowę, która nie została dotrzymana. W ubiegłej kadencji mówiliśmy, że MPK dostaje kroplówkę po to, by „poczuło" się lepiej. Kroplówka poszła, a poprawy nie widać, dlatego zdecydowałem się na radykalny ruch- informuje prezydent Ostrowca Jarosław Wilczyński.- Jednym z priorytetów na początek tej kadencji jest uporządkowanie sytuacji w transporcie publicznym.
Sytuacja finansowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu jest bardzo zła od przynajmniej kilku lat. Spółka wciąż generuje straty, więc w ubiegłym roku zawarto umowę, na podstawie której miasto rekompensuje koszty ponoszone w związku z wprowadzeniem kilku rodzajów biletów ulgowych.
W czwartek Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie z budżetu w 2011 roku kolejnych 4,3 miliona złotych. Stało się to po tym, jak prezydent poinformował o odwołaniu dotychczasowego zarządu.

Z PKS DO MPK
Nowym prezesem MPK jest Magdalena Kołeczek, która przez ostatnich 10 lat była członkiem zarządu i dyrektorem ds. ekonomicznych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu.
- Zdaję sobie sprawę, że jest to duże wyzwanie, a spółka wymaga zasadniczych zmian- mówi Magdalena Kołeczek.- Gmina jest mocno zainteresowana jej wzmocnieniem i poprawą kondycji finansowej. Trzeba też pamiętać, że jest to duży zakład pracy. Mam nadzieję, że związki zawodowe i pracownicy będą ze mną współdziałać, aby wyprowadzić przedsiębiorstwo na prostą. To jest moje założenie na 2011 rok.
Informację o zmianie na stanowisku prezesa z zadowoleniem przyjęli szefowie związków zawodowych działających w MPK. Jak stwierdził Tadeusz Relikowski z NSZZ „Solidarność", załoga spodziewała się takiej decyzji po wyborach.

Zdjęcia

  • Zmiany w MPK
redakcja
Autor:redakcja

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze
obserwator_ka
obserwator_ka sob., 2011-01-01 12:05

Dlaczego oszukuje się społeczeństwo?

Panie prezydencie, dobrze Pan wie że gmina łaski nie robi przeznaczając pieniądze z budżetu dla MPK - refundacja ulg wprowadzonych przez gminę jest obowiązkiem ustawowym organu nadającego te ulgi, a dopłaty do nierentownych kursów zagwarantowane są (skądinąd nieuczciwą wobec MPK) umową kontraktową, którą RM ub. kadencji zatwierdziła a Pan podpisał. Dlaczego nie mówi Pan, że w budżecie okrojono kwotę refundacji o 600tys.zł!!! Nowa Prezes jest mam nadzieję tego świadoma i ma dobry plan, co zrobić by wreszcie to miasto zaczęło myśleć o swojej spółce... Nie wszyscy mieszkańcy, Panie prezydencie, mają własne auta!

obserwator_ka